اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دوست نداشتم از سپاهان سه امتیاز کسر شود