اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استقبال ساپینتو از خبرنگاران با یک شاخه گل آبی