ترمینال شهیدکلانتری باربری عدل …نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …دستگاه عرق گیری گیاهانحوله تبلیغاتی ، هدیه ای لوکس و …

موسوی: وریا رقیبم نیست و با کاپیتان جام میگیریم