اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کریمی: یامگا نمی آمد تا پول را بگیرد