اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ورزشگاه مدافع عنوان قهرمانی؛ در حد و اندازه جهانی