اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

الله کرم استکی: حریف چینی را دست کم گرفته بودیم