"حضور در تمام بازی‌ها غیرممکن است"/ آرتتا: نباید اینقدر به ساکا و اسمیت‌رو وابسته باشیم