تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …دستگاه جت پرینتر نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …برنج تک و توک

رمضانی: به سازمان لیگ نامه زدیم که فردا قطعا بازی نمی‌کنیم