معضل جدید لیگ برتر؛شهرخودرو، پدیده یا اف سی حمیداوی ؟