حسین‌زاده: قراردادم 2 ساله است و اگر استقلال بخواهد تمدید می‌کنم

حسین‌زاده: قراردادم 2 ساله است و اگر استقلال بخواهد تمدید می‌کنم