نویدکیا: با یک‌ باخت نمی‌شود گل‌محمدی را ضعیف‌تر از ژاردیم بدانیم