اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خسارت  برکناری کاتانچ ادامه دارد/ توصیه رویانیان: آقا یحیی برگرد به تیمت