اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت مبهم کرار جاسم در نفت مسجدسلیمان