اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیروزی پویا دادمرز برابر حریف آمریکایی