واکنش حسین‌ زاده به پست او در زمین مسابقه

واکنش حسین‌ زاده به پست او در زمین مسابقه