اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افشاریان: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد