نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تعمیر تلویزیون ال جیباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …

برترین گلهای هفته اول لیگ قهرمانان اروپا 2020/21