اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معروف: سنگینی بار تیم ملی بیشتر از تیم باشگاهی است