اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضربه تماشایی کنعانی توسط سوفانوف مهار شد