تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …اموزشگاه زبان روسی شرق تهرانخدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری …مدرس و مترجم زبان پرتغالی