اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فوادی : با بازیکنان غایب در اردوی امید طبق قانون رفتار می شود