اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خاطره انگیز; گل تماشایی دروگبا با ضربه ایستگاهی