اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باید اوضاع روحی این تیم تغییر کند؛ / فکری: نمی‌دانم دوستان چگونه تیم بسته‌اند