اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول صنعت نفت آبادان به پرسپولیس (فردین یوسفی)