اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فتح‌الله‌زاده: همان اولش گفتم بدون کمک از پس طلب استرا برنمی‌آییم