چالش کادرفنی قرمزها در ریاض/ آزمون و خطای یحیی؛ عیسی یا عبدی؟