یورگن عصبانی؛ درگیری‌های لفظی با خبرنگاران

یورگن عصبانی؛ درگیری‌های لفظی با خبرنگاران