نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …دستگاه بسته بندی چای ، دمنوش و …هلدینگ تجارت بین الملل بهمرد

برترین دفاع های پر قدرت و شوکه کننده در والیبال