گرم کردن بازیکنان پرسپولیس پیش از آغاز دیدار مقابل پیکان