چنج اُور اتوماتیک KSA-ATSآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …فروش جیوهدوره جامع سخنرانی و صحبت در جمع

مساوی با علی دایی؛ گل یکصدنهم کریستیانو رونالدو در مقابل فرانسه