اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بعد از باخت مقابل الکویت به بازیکنان پاداش دادم