درخشش مهاجمان کار اسکوچیچ را سخت تر می کند/ سرگیجه پیراهن طلایی در تیم ملی ایران