اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کریمی: تصمیم گیرنده اصلی، وزارت ورزش می‌باشد