اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حریف انتحاری بازی کرد و خیلی ما را اذیت کرد