شرایط متفاوت فینالیست‌های آسیا؛/ الهلال قهرمانی را در غرب نگه داشت