آموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسمبلمان آمفی تئاتر،رض کوآموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسماسک پارچه ای فیلتر دار

روستایی: می‌خواهم بهترین باشم اما قول گل نمی‌دهم