اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قلعه‌نویی: شانس در قهرمانی‌و‌پیروزی‌بسیار دخیل است