فرشید سمیعی: حق تیم استقلال ضایع شد

فرشید سمیعی: حق تیم استقلال ضایع شد