ایستگاه پایانی لیگ برتر؛ قهرمانی سپاهان یا پرسپولیس؟