اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضربه خطرناک رشفورد از بالای دروازه به بیرون رفت