واکنش آرتتا به اظهارات لنو: او می‌داند چرا خط خورد