فینالیست‌های کاتا و دو وزن اول کومیته مشخص شدند/ مسابقات قهرمانی جهان کاراته و تکواندو ناشنوایان

فینالیست‌های کاتا و دو وزن اول کومیته مشخص شدند/ مسابقات قهرمانی جهان کاراته و تکواندو ناشنوایان