اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اینبار فولاد جنگ نیمکت را مقابل پرسپولیس برد