اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شادی بعد از گل، مرادمند را مصدوم کرد!