اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیحات ماجدی پس از لغو بازی تیم ملی با کانادا