اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر پرسپولیسی‌ها سنگ نمی زدند این اتفاقات نمی افتاد