اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دو دستگی در تیم ملی باعث عدم صعود شد