اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

داداش‌زاده: بدن آماده نیست، اما مغزمان هنوز کار می‌کند