صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801دستگاه وکیوم خانگیمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTاموزشگاه زبان عربی شرق تهران

مددی: صحبتهای آذری کذب و فرافکنی است