اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زانیولو در تلاش برای دعوت به ایتالیا؛/ تماس ستاره مغضوب مورینیو با اسپالتی: من را ببین!